Vpis v Dijaški dom Ajdovščina

Šolsko leto 2024/25

VPIS V DIJAŠKI DOM
Učenci (bodoči dijaki), ki se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom in bi želeli bivati v dijaškem domu ali bi želeli prenesti prijavo, lahko skladno z Rokovnikom o vpisu v dijaške domove, do 30. avgusta 2024 v dijaški dom, ki ima še prosta mesta, pošljejo izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom. Izpolnjeno prijavnico oddate preko navadne pošte, na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.

V juniju 2024 bodo bodoči dijaki, povabljeni na vpis v dijaški dom. Vpis bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo.
V avgustu bodoči dijaki prejmejo vabilo na vselitev in prvi roditeljski sestanek s starši.

Vse ostale informacije na spletni strani: https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/.

SUBVENCIJA
V primeru, da dva (ali več) otroka iz iste družine sočasno bivata v dijaškem domu (katerem koli po Sloveniji), je drugi otrok (in vsi naslednji) upravičen do subvencije. To pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, ostali bivajo v dijaškem domu brezplačno. Vlogo za subvencijo lahko oddate preko navadne pošte, na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina), preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si ali jo prinesete s seboj na vpis. 

IZPIS IZ DIJAŠKEGA DOMA
Dijak lahko dijaški dom zapusti tudi med letom, in sicer na podlagi oddane izpisnice iz dijaškega doma ter po predhodnem pogovoru z matičnim vzgojiteljem in svetovalno službo. Potrebno je upoštevati odpovedni rok.

DIJAŠKI SKLAD – PROJEKT BOTRSTVO
Projekt Botrstvo v Sloveniji s humanitarno pomočjo pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski pri plačilu oskrbnine v dijaških domovih. Obvezna priloga Predlogu za pomoč pri plačilu (vlogo dijak prejme pri svetovalni delavki v dijaškem domu) je odločba Centra za socialno delo o družinskih prejemkih.
Pogoji za upravičenost do plačila dijaškega doma: Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so že uspešno zaključili prvi letnik srednje šole in bodo v novem šolskem letu redno nadaljevali šolanje na srednji šoli.

 

Dostopnost