Dejavnosti v DD

V popoldanskem in večernem času vzgojitelji ponujamo širok nabor interesnih dejavnosti. Dijak si za vsak šolsko leto izbere vsaj eno interesno dejavnost, ki jo redno obiskuje. Prisotnost na interesnih dejavnostih se šteje med ure obveznih izbirnih vsebin.

Dejavnosti, ki se izvajajo v Dijaškem domu Ajdovščina:

  • Ustvarjalnice
  • Badminton
  • Kuharski krožek
  • Fitnes
  • Nogomet
  • Odbojka
  • Šivalnice
  • Učna pomoč italijanščine, angleščine, biologije

Ustvarjalnice

Športne dejavnosti

 

 

 

 

Dostopnost